София 1309
  ул. Кукуш № 1 сграда “ ИНКОМС-ИМ “   партер ,
“ Индустриалформ “ – ООД
Фирма “ Индустриалформ “ е създадена през 1991 г. От създаването
си в предмета на дейност включва проектиране и изработка на
инструментално обурудване и уникални изделия. Конструира и
изработва шприцформи със сложни форми и конструкций,
включително и с топлоканални системи, както и пресформи за
алуминий. Успешно използва CAD- CAM технологийте за 3 D
повърхнини и сложни делителни.
Индустриалформ ООД © 2009 Всички права запазени
Проект BG16RFOP002-2.073-4344-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”, с цел “Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Обща стойност на проекта: 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.